تخفیف 30 درصدی بیمه کارآفرین در زمینه بیمه های آتش سوزی منازل

خاطر نشان می شود که در پایان نشست خبری، شرکت بیمه کارآفرین آمادگی خود را برای اعمال تخفیف 30 درصدی در حق بیمه نامه های آتش سوزی برای تمام منازل مسکونی شهر زنجان اعم از اداری و غیر اداری اعلام کرد.

بر اساس این خبر، مقرر شد تا سقف 500 میلیون ریال برای ساختمان ها و 200 میلیون ریال برای اثاثیه منظور شود و شهروندان زنجانی با مراجعه مستقیم به مدیریت بیمه کارآفرین شعبه زنجان واقع در میدان هنرستان ابتدای خیابان خرمشهر بیمه نامه مربوطه را در اسرع وقت دریافت کنند.


date_range ۱۳۹۴/۰۳/۱۴، ۱۸:۱۲:۲۵       visibility 4092